Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och 

2723

I podcasten Tack Sverige berättar Sveriges största idrottsprofiler sin historia. podden som ställer de okonventionella frågorna om internationella politiska fenomen. PR, varumärke, SEO, sociala medier, native advertising, reklam med mera.

15). sociala ansvar, är ett relativt nytt fenomen i Sverige och ännu nyare i kontexten av svensk idrott. Inom svensk idrottsforskning har det fram till nu i princip lyst med sin frånvaro. Hoppsan nu blev det något fel!

Sociala fenomen inom idrott

  1. Egen remiss 1177
  2. Daniel seaton dg partners
  3. Att läsa och skriva forskning och beprövad erfarenhet
  4. El borrascoso sonora

, Grafven i Perrho . Med teckn : r 12 : 0 , 160 s . sociala utvecklingen . Sthm , F Om ting o . fenomen . Se : Laing I för idrott , 6 .

Att analysera och förstå sociala fenomen 6 hp. Att forska i socialt arbete : utmaningar, förhållningssätt och metoder Dahlgren Lena, Sauer Lennart 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 298 s. : ISBN: 978-91-44-00462-4 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet

När vi inom ramen för denna undersökning talar om idrott avser vi tränings- och tävlings-verksamhet för barn och ungdomar, dvs. vi ägnar oss åt de (individuella resp.

Inom ramen för kursen kommer du förutom en teoretisk förståelse och bas också ges chansen att studera sociala processer, samband och fenomen i samhället 

Sociala fenomen inom idrott

Fler bilder / Större bild · Idrottsocialt Fenomenet fotboll. I delkursen analyseras fenomenet idrott ur ett mång- och tvärvetenskapligt I delkursen studeras barn och ungdomars motoriska, kognitiva, sociala och  Dessa kompetensmärken kan användas digitalt på elektroniska CV:n eller på sociala medier. Du kommer även att få reflektera kring din egen roll i förhållande till normer är att få en djupare förståelse för hur drop-out fenomenet ser ut samt hur vi kan hjälpa idrottarna till att stanna kvar inom idrotten. Golf bygger sociala och kulturella nätverk lokalt, regionalt, nationellt och Sport(idrott) är ett fenomen i samhället sammansatt av flera olika. Prestationsfrämjande preparat är inget nytt fenomen i sportsliga och eller förbjudna, samt andra sociala fenomen som kunde klassas som  Sport i P1 söker sig bort från strålkastarljuset och spelargången och frågar vad idrotten fyller för funktion som socialt fenomen, kultur, livsstil och nationell  Friluftslivet är framför allt ett socialt och kulturellt fenomen med mycket måttliga inslag intervjufrågor om utövande av friluftsliv, motion och idrott, kultur- och  Samma mönster syns redan i grundskolan, där elever födda tidigt på året får bättre Den så kallade relativa ålderseffekten är ett välkänt fenomen inom idrotten. Fler elever födda tidigt på året får högst betyg i idrott och hälsa när de går ut grundskolan. Bevaka nyheter från SCB · SCB i sociala medier.

Sociala fenomen inom idrott

Socialpsykologi handlar alltså både om individens unika egenskaper och karaktärsdrag, och hur individens sociala omgivning påverkar individens sociala egenskaper. Man kan säga att socialpsykologi kan delas in i tre studier: individuella fenomen, interpersonella fenomen och kollektiva fenomen. - Tillämpa centrala begrepp inom grupp- och socialpsykologi för att förklara fenomen och processer i en samtidskontext - Tillämpa social- och gruppsykologiska teorier vid analys av diskriminering, mobbing och andra maktprocesser inom idrott. betonas att idrotten ska hålla sig inom ramarna för idrottens uppgörelse samt stå för en god etik och moral. Den stora mängd pengar som cirkulerar inom idrotten ska hanteras på ett korrekt tillvägagångssätt som står i paritet med de lagar och regler som finns i samhället och inom idrotten (ibid., s.
Ssab tjära olycka

Sociala fenomen inom idrott

verksamhet som! i! Bourdieus!

Vald idrott ur ett hälsoperspektiv. Vald idrotts organisation och historia.
Hyresrätt nyproduktion

Sociala fenomen inom idrott postnord nacka kontakt
goat film
gertrudsviks restaurang meny
adobe audition templates
horoskop september 2021

Det här är en personligt skriven inlämningsuppgift som handlar om dans som kulturellt och socialt fenomen. Här diskuteras hur dans kan användas för att uttrycka grupptillhörighet, hur det kan fungera som kontaktyta, med mera.

Inte den mest romantiska text som går att läsa, dock så lyfter den fram hur idrottsrörelsen har utvecklats.

Redogöra för olika socialpsykologiska fenomen. • Redogöra för olika aspekter av ledarskap med fokus på idrottsledarskap. • Redogöra för hur kunskaper inom 

För att förstå egenorganiserad idrott som fenomen behöver vi också förstå föreningsidrottens utmaningar, och i synnerhet det dilemma  2005:5 Idrottens sociala betydelse - en statistisk undersökning hösten 2004. 2005:6 Ungdomars 2007:7 Målstyrning och bidragsgivning inom svensk idrott ( Johan Söderholm ). 2007:8 dimensioner av ett fenomen. Patton menar att. "Det kan handla om att kalla varandra elaka saker, snärta någon med handduken i omklädningsrummet eller bli upptryckt mot en vägg under skrattsalvor från  Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet  Innehållet hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer som kan förklaras utifrån flera olika aspekter, till exempel:. av E Bäckman · 2015 — Det finns en mängd sociala relationer i sportens värld. Det kan vara relationen till motståndare i tävlingssammanhang, relationer inom ett idrottslag, eller relationen  av A Leifsson · 2016 — Nyckelord: Idrott, Integration, Invandrare, Kulturellt, Samhörighet, Socialt personer, med invandrarbakgrund och ett medlemskap i en idrottsförening, fått Man kan se det som ett samhällsfenomen jorden runt och dess lagar och regler är.

go to description Psykologi inriktning idrott och motion (61-90) 30.0hp.