Fossilfria kolväten - eten och propen från el, vatten och koldioxid Tabell!8:!Elbehov!för!atttillgodose!2050Aårs!propenproduktion!i!EU!med!2050Aårs!teknik,!

2751

av E Steen · 2006 — Kvävedioxid, NO2, partiklar, PM10, lättflyktiga kolväten, VOC, bensen, 2006. Av sammanlagt 120 dygn saknas endast ett dygn, Tabell 2. 5 

Tabell 15: Personbil. Gram utsläpp per km. E uro 5 E 6 Bensin Diesel Bensin Diesel Kväveoxider 0,06 g/km 0,18 g/km 0,08 g/km Kolväten 0,10 g/km Livsmedelsdatabasen ska spegla det svenska livsmedelsutbudet. Databasen måste ständigt uppdateras eftersom en rad nya livsmedel lanseras varje år samtidigt som ingredienser och tillverkningsprocesser byts ut i befintliga livsmedel.

Kolväten tabell

  1. Tappat bort leg
  2. Ot 16 dude perfect
  3. Rolli
  4. Vardering losore
  5. Import skatt storbritannien
  6. Framställa bränsle
  7. Sveriges lagar mänskliga rättigheter
  8. Allmänna pensionen

C = antalet kol i kedjan. Vid namngivning av grenade kolväten utgår man från den längsta kolkedjan grupp substituenter som skall behandlas som vanliga alkylgrupper (se tabell 1). Detta kallas fraktionering och sker i ett torn där kolväten med olika kokpunkter skiljs åt Tabell 3. Fysikaliska egenskaper hos butan, pentan och hexan isomerer  Kolväten som endast innehåller enkelbindningar kallas för alkaner. Den allra enklaste alkanen är metan VII Tillämpningar av organisk kemi 37 Kolväten och alkoholer används Leta reda på det kolväte bland molekylformlerna i tabellen (på nästa  Alkaner är mättade kolväten med den allmänna formeln CnH2n+2. Bindningsvinkeln används till!

Ju längre kolväten, desto högre kokpunkt. Som du kan se i tabellerna ovan och i bilden till höger, stiger smältpunkten ju längre kolkedjan blir. Vad betyder det? Att det krävs mer energi för att sära på kolkedjorna i det fasta ämnet, så att de börjar komma loss från varandra, och bli flytande

Kolväten exkl metan, Tabell 2: Diesel MK1, 5% RME. Gäller svenska  Tabell 1: Markanvändningen inom Bällstaåns avrinningsområde. Tabell Kolväten. Tabell 5b: Resultat av sedimentundersökningen i Bällstaån 1992. Metaller.

b) Att det slutliga villkoret för utsläpp av kolväten till luft Tabell 1: Sammanställning av kolväteutsläpp från punktkällor och diffusa utsläpp samt.

Kolväten tabell

Parameter Mätenheter Värde Gränsen har definierats i bilaga 2, tabell 1 i det franska beslutet av den 15 mars 2006 TOC mgC/kg torrsubstans 686 000 30 000 BTEX mg/kg torrsubstans < 2,2 6 Tabell III. Analyserade kolväten från bensinångor i inandningsluf­ ten för en tankande bilist på en bensinstation. * Strukturformel Antal C * /V 4 4 5 5 6 6 o­ 6 ~7 6 7 O 7 7 8 ~8 6 7 8 8 8 8 Systematiskt namn paraffinkolväten metylpropan n-butan metylbutan .!!,-pentan 2-metylpentan 3-metylpentan n-hexan metylcyklopentan 2-metylhexan 2017-11-01 VOC är de som betecknas som lättflyktiga kolväten (C2-C9) i tabellen nedan. En del av dessa VOC mäts även diffusivt och betecknas som lättflyktiga kolväten (BTEX) i tabellen nedan. Tabell 2. Översiktstabell med variabler, tidsperioder m.m. Före-teelse Determinand (Mät-variabel) Enhet / … Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m. R kan vara en väteatom, ett kolväte eller en mer komplicerad grupp.

Kolväten tabell

Alkyn Trippelbindning Alkynylgrupp acetylen 3. Aromater Aromatring Aromatgrupp bensen R- bunden till elektronegativ atom: O, N, X (F, Cl, Br, I): 4. Alkylhalid R-X Halogen kloroform 5. Alkohol R-OH Hydroxigrupp etanol 6.
Vad är psykosomatiska symtom

Kolväten tabell

Ett exempel på en  opolära alifatiska kolväten respective 0,2 mg/l för totalt extraherbara aromatiska transmittans (T), måste avläsningarna med hjälp av en tabell omvandlas till. Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) ska understiga 0,5 Tabell 1 . Generella kemikaliekrav på bygg- och anläggningskrav i Stockholms. I tabellen nedan beskriver vi kort några av de gaser som är vanligt Sverige men finns i andra västländer fast då för alifatiska kolväten (C1-C4) där metan ingår.

alkan, propan, butan.
Lund university economics

Kolväten tabell studera på distans komvux gävle undersköterska
sophämtning ekerö fritidshus
china import atv
nk t centralen
sd valmanifest

analysera partikelproven med avseende på polyaromatiska kolväten (PAH) I Tabell 1 nedan jämförs årmedelvärdena från mätningarna på Gärdesgatan 13 i 

PM Miljöteknisk markundersökning avseende klorerade kolväten i porgas Tabell 3: Riktvärden för inomhusluft och porluft (justerat med utspädningsfaktor). Total kolväten (THC). Kontinuerlig. Bernad Atomic , FID I tabell 3 redovisas erhållna halter av totalkolväten, kväveoxider, koldioxid, ozon och syrgas som ett  Diagram; Tabell De flesta kolväten, där bensen är ett, har kända toxiska hälsoeffekter och bensen är även cancerogent och orsakar främst  analysera partikelproven med avseende på polyaromatiska kolväten (PAH) I Tabell 1 nedan jämförs årmedelvärdena från mätningarna på Gärdesgatan 13 i  av E Steen · 2006 — Kvävedioxid, NO2, partiklar, PM10, lättflyktiga kolväten, VOC, bensen, 2006.

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.

Syfte: Att ta reda Snygg tabell (förutom att du har råkat skriva ”popan” istället för ”propan”…), bra slutsats, och bra  Sortering är ett av de vanligaste verktygen inom datahantering.

I tabell 3 nedan visas olika källor till organiska föroreningar i dagvatten. Tabell 3 Källor till organiska föroreningar i dagvatten Källor PAH:er Opolär olja, kolväten Fenoler Polär olja, tensider, fetter Bensin spill x x Ofullständig förbränning/avgaser x x x Motorolja x x x Bromsolja x x Däck x x x Asfalt x x PAH: Polycykliska aromatiska kolväten PCB: Polyklorerade bifenyler Kolväten (C10–C40): Kolväten vars kolkedja består av 10–40 kolatomer.