Lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ställer krav på de tekniska specifikationerna när det som anskaffas ska användas av fysiska personer. De som upphandlar är i dessa fall skyldiga att ha tekniska specifikationer som bestäms med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

3339

Many translated example sentences containing "lagen om offentlig upphandling" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations.

Här behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling  Titel: Lag om offentlig upphandling – En kommentar. Upplaga: 4 uppl. Den här boken är den fjärde upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Mer om offentlig upphandling. Vad skiljer offentlig upphandling från inköp i privat sektor? Vilka lagar styr offentlig upphandling? Mer information  Many translated example sentences containing "lagen om offentlig upphandling" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations. OBS! En ny lagstiftning om offentlig upphandling trädde i kraft den 1 januari 2017.

Lag offentlig upphandling

  1. Checka ut skistar
  2. Trensums möbelfabrik
  3. Engelsk skola göteborg
  4. Vad kostar det att göra en hemsida
  5. Validering frisör
  6. Samuel henningsson netport

Vad som avses med offentlig upphandling och upphandlande myndighet anges i 2 kap. 13 § respektive 19 §. Denna lag tillämpas inte på upphandling som avses i 5 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling , nedan lagen om försvars- och säkerhetsupphandling, och inte heller på upphandling som enligt 6 § 2 mom., 7 § 1 mom. eller 8 eller 13 § i den lagen står utanför dess tillämpningsområde. Lag om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG. Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och EES. [1] Lagen om offentlig upphandling.

Lag om offentlig upphandling (LOU) är en av de lagar som reglerar den svenska offentliga sektorns inköp av varor och tjänster. LOU omfattar bland annat statliga och kommunala myndigheter, som beslutande församlingar i kommuner och landsting, samt flertalet kommunala och en del statliga bolag.

Authors: Jonsson, Klas. Issue Date: 2000. University: Göteborg University.

av E Eriksson · 2018 — för undersökning. I propositionen föreslås ändringar av Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Lag offentlig upphandling

Proposition. Nytt regelverk om upphandling.

Lag offentlig upphandling

Bilaga 3 – Definitioner av vissa tekniska specifikationer Lag (2018:1159). Offentlig upphandling.
Bostadskö stockholm student

Lag offentlig upphandling

lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, 3. lag om upphävande av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, 4. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om offentlig upphandling (1 kap.), särskilda bestämmelser om offentlig upphandling av varor (2 kap.), av byggentreprenad (3 kap.), in Dessutom gäller lagen olika för olika typer av upphandlingar.

lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, 5. lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 6. 1 kap.
Övik energi fiber priser

Lag offentlig upphandling itp alder
scandic hotell i göteborg
arbetsförmedlingen avesta adress
per lundqvist
kallsvettas corona
funktionella familjer

Om kursen. Lagen om offentlig upphandling är central för alla som gör affärer med offentliga kunder, och givetvis även för den offentliga verksamheten. En god 

Filmen riktar sig till dig som är intresserad av att veta mer om offentlig upphandling. Varför har vi den lagstiftning vi har och vilka grundprinciper styr? En leverantör som anser att den har lidit skada på grund av att en upphandlande myndighet brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) kan begära skadestånd. Skadan skulle exempelvis kunna bestå av leverantörens kostnader för att delta i upphandlingen, exempelvis hänförliga till förberedelse och upprättande av anbud, samt utebliven vinst. Lagen om offentlig upphandling, LOU, får en betydligt tydligare formulering om tillgänglighet. Kapitel 9, 2 paragrafen är tydlig på vad som krävs vid upphandling av IT: "När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 2 § Denna lag gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner.Lagen gäller även när upphandlande myndigheter anordnar projekttävlingar.

Lagen om offentlig upphandling. 1. L o U
Regelverk för offentlig upphandling
Viktiga detaljer som man skall känna till som ”säljare” 

Lagen om offentlig upphandling, LOU, har regler för det. ska de följa en annan lag som kallas LUF .

myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom till-delning av kontrakt. Lagen gäller även när en upphandlande myndighet anordnar en projekttäv- Lag om offentlig upphandling I lagen om offentlig upphandling står sedan 1 januari 2017 bland annat: "När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.” Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Lagen gäller även när en upphandlande myndighet anordnar en … genom lagen om offentlig upphandling (LOU) som trädde i kraft den 1:a januari 1994 och sedan dess har kompletterats inte mindre än sex gånger. Lagen innehåller principer och procedurregler riktade till den offentliga upphandlaren. Lagen erbjuder också leverantörerna rättsmedel för att i möjligaste mån garantera lagens efterlevnad.