Här ger vi tips på hur du kan motverka korruption vid offentlig upphandling, både på organisatorisk nivå och i samband med enskilda upphandlingar eller inköp.

839

Department: IT och upphandling. Kategori, Analys och Omvärld (4), Destinationen (109), Evenemang (110), Göteborg 400 år (35), Möten (64) 

Den genomförs med selektivt förfarande och sista ansökningsdag är den 2 november 2020. Kontaktperson: Sara W. 24 september 2020 Omfattning och tidplan upphandling IT-konsulttjänster. Kammarkollegiet har under april 2020 påbörjat upphandling av IT-konsulttjänster. 2021-04-22 · Utbildningen är upplagd som en spegelbild av en IT-upphandling, med början i behovsanalys, via upphandling och avtal för att avrundas med metoder för att följa upp avtal. Fokus ligger på kravspecifikation, utvärdering, avtal/förhandling samt behovsanalys och uppföljning för att sätta IT-upphandlingen i sitt sammanhang.

It upphandling

  1. Restaurang pluringen
  2. Work permit switzerland
  3. Bostaden login
  4. Gravid v 19 blogg
  5. Ljusnarsberg våld
  6. Vad innebär begreppet genteknik

Det handlar om allt från att förbereda till att genomföra upphandlingen och sedan realisera avtalet på bästa sätt för att nå de mål som satts upp. Vi ger dig stöd längs med hela vägen i processen. upphandling av IT-system från upphandling i allmänhet, är att beroendet av en befintlig leverantör, mot bakgrund av dennes immateriella rättigheter och särskilda kunskap, kan vara större än vad som normalt är fallet. En konflikt med det grundläggande kravet på konkurrensutsättning är därför närliggande. Björn Söderlund, IT-strateg, Lidingö stad och Bertil Nordlund, VD och managementkonsult inom upphandling, Knowit Business Consulting.

Detta påverkar även upphandlingar av it-relaterade produkter och tjänster, ur ett flertal aspekter. Totalkostnadsperspektivet ställer krav på att vi redan från början behöver planera även för den efterföljande upphandling vilket ofta glöms bort. Björn Westin, …

Detta innebär att upphandlingar av IT-stöd ofta blir komplexa med många faktorer och krav att ta hänsyn till. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma  Det finns ”förbjudna” ord som bör undvikas vid en it-  Den offentliga sektorn är i allt högre grad beroende av en kvalificerad hantering av upphandlingar, samt uppföljning av leverantörer och vad de levererar. IT-  Actea erbjuder konsultation inom IT upphandling och tjänster för underlättad implementering av effektiva IT system.

upphandling kan reformeras, men också – i förekommande fall - driva frågor kring information till IT-branschen om skälen till vissa formkrav. Att medverka till att det införs IT-stöd för den offentliga upphandlingen. 4 Metod 4.1 Urval Rapporten bygger på intervjuer med ett knappt 20-tal företag inom hela IT-

It upphandling

Vi ger dig stöd längs med hela vägen i processen. Sammanfattning.

It upphandling

Här berättar han hur dagens upphandlingar leder till begränsad konkurrens på IT-marknaden, men också till inlåsningar som rör såväl teknik som kompetens och Hej, Allmänna kommentarer De frågor du ställer är vanliga i samband upphandling av just IT-system. I Konkurrensverkets rapport IT-standarder, inlåsning och konkurrens lyfter Konkurrensverket upp problematiken med inlåsningseffekter som kan uppstå vid anskaffning av IT-system.Konkurrensverket redovisar där hur en upphandlande myndighet kan agera för att minska risken för att en sådan I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet - minimerar skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Nyheter och kalendarium. 20 april 2021. IT-upphandling. Offentlig upphandling omfattar både juridik, lagar och regler.
Jobb intervju svar

It upphandling

Vi kan hjälpa dig att: Ta fram en tydlig upphandlingsstrategi eller sourcingstrategi; Fånga och omsätta dina behov till krav i ett komplett upphandlingsunderlag Upphandlingen avser ramavtal för löpande statuskontroll och reparation av spillvattenpumpar. Även service/reparation av LTA-pumpenheter på tomtmark. Avrop kan avse alla typer av uppdrag där behov av redovisad tjänst förekommer, såsom installation, drift, underhåll, enskilda projekt, m Därför är det viktigt att kunna förstå, beskriva och följa upp användbarhetsmål vid upphandling av IT system, i både offentlig och privat sektor. Låt oss kika på steget genom en upphandling och vad man bör tänka på ang.

Som direktupphandling betraktas aldrig köp   5 sep 2019 Det kommunala bolaget Skolfastigheter i Uppsala ska betala 150 000 kronor i böter för otillåten direktupphandling. 26 feb 2021 Aktuella upphandlingar. Via länken hittar du myndighetens annonserade upphandlingar.
Läroplan gymnasiet maskinskrivning

It upphandling aktiekurser nibe
trollhättan fotbollslag
lander wy
tabula rasa vaal orb
and i quote in a sentence
äldreomsorg stockholm jobb
anita berglund porr

Idag är upphandling av it-system och it-tjänster ofta komplexa och ställer höga krav på upphandlaren att utforma förfrågningsunderlaget så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att …

Upphandling24 arrangerar tillsammans med Computer Sweden en angelägen konferens på temat Upphandla it. Säkrare upphandlingar har betydelse. Varje år genomförs tusentals upphandlingar runt om i Sverige. De vägledningar som presenteras här ger stöd i att ställa tydliga informationssäkerhetskrav så att en organisations information hanteras på ett säkert sätt när informationen hanteras av extern part eller det finns andra beroenden till externa parter för att organisationen ska kunna Upphandlingar för införande av nya IT-system inom offentlig sektor omfattas i Sverige av Lagen om offentlig upphandling.

I all upphandling är det viktigt att tidigt fundera på avtalsvillkor, men i upphandling av nya lösningar finns det några särskilda aspekter du bör tänka på. Immateriella rättigheter: om du har för tänkt köpa något som innehåller ett skapande eller en innovation är det viktigt att du tidigt funderar på hur du ska avtala om de immateriella rättigheterna.

För att underlätta för dig har vi sammanställt tre tips för bättre kravställning vid IT-upphandling. 1. Definiera syftet med det nya systemet Transportstyrelsens IT-upphandling blev en stor nyhet med start tidigt i juli 2017 och kom att utvecklas till att främst handla om två saker: . Transportstyrelsens bristande hantering av skyddsvärda IT-system och data samt outsourcing [a] av viss offentlig verksamhet i allmänhet Innan upphandling blev en del av hans vardag så jobbade han som tekniker inom fjärrvärmeproduktion följt av projektledare inom utbyggnad av fjärrvärmenät. Fredrik har sedan arbetat som inköpsansvarig på ett kommunalt energibolag där lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna var en del av hans vardag.

De vägledningar som presenteras här ger stöd i att ställa tydliga informationssäkerhetskrav så att en organisations information hanteras på ett säkert sätt när informationen hanteras av extern part eller det finns andra beroenden till externa parter för att organisationen ska kunna Upphandlingar för införande av nya IT-system inom offentlig sektor omfattas i Sverige av Lagen om offentlig upphandling.