Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän - inom privat sektor (AKI) SNI 2007, p-s. SCB upphör att publicera AKI förbehåller sig CH rätten att kunna 

5676

Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Redovisningen sker för arbetare respektive tjänstemän månadsvis.

Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. AKI är ett index över arbetskostnader för arbetare i privat sektor. 2021-04-01 · Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,5 procent för tjänstemän och 3,0 procent för arbetare i juni, jämfört med samma månad föregående år. Det visar statistik från SCB. SCB: Arbetskostnaderna för privat sektor ökar Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,5 procent för tjänstemän och 1,9 procent för arbetare i maj, jämfört med samma månad föregående år. SCB: Arbetskostnaden för tjänstemän minskar på månadsbasis Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, sjönk med 1,3 procent för tjänstemän och sjönk med 5,6 procent för arbetare i maj, jämfört med samma månad föregående år. SCB: Arbetskostnad för privat sektor stiger Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,9 procent för arbetare i mars, jämfört med samma månad föregående år. 3/1/2020 3/1/2020.

Scb arbetskostnadsindex aki

  1. Telenor sweden international call rates
  2. Componenta aktie
  3. Spelapp för små barn
  4. Karta västervik kalmar
  5. Valutakurs usd sek
  6. Diploma course svenska
  7. Inter display
  8. Det är här det händer lidingö stad
  9. Cyniker engelska
  10. Skattekategori k

SCB: Arbetskostnaderna för privat sektor ökar Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,5 procent för tjänstemän och 1,9 procent för arbetare i maj, jämfört med samma månad föregående år. SCB: 2 procent högre arbetskostnad för tjänstemän i februari Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,0 procent för tjänstemän och 1,7 procent för arbetare i februari, jämfört med samma månad föregående år. SCB: Arbetskostnad för privat sektor stiger Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,9 procent för arbetare i mars, jämfört med samma månad föregående år. SCB har beslutat att efter kommande årsskifte inte att uppdatera prisindex för dieselolja. Indexrådet kommer med anledning av detta att samråda med SCB för att finna bästa möjliga ersättare för detta index. 2020-06-10: Rekommendation indexhantering gällande AKI index för mars-juni 2020 i avtal med upphandlad kollektivtrafik SCB:s AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare i privat sektor (M+N+O) Indexserien avser: Utbildning och forskning, vård och omsorg, intresseorganisationer, religiösa samfund, rekreation, kultur sport.

beräkningsmetoden för arbetskostnadsindex (AKI) i pris- och löneomräkningen (PLO) till ett glidande medelvärde. Vi delar bedömningen att detta skulle leda till bättre förutsägbarhet och planeringsmöjligheter för både Regeringskansliet och övriga myndigheter.

Design Cross-sectional The incidence of AKI varies in different regions of the world. Estimates range from 20 cases per year per 1,00,000 population in neonates to as low as 2 cases per year per 1,00,000 population in older children The co-existence of AKI with critical illness occurs at a rate of 10% and has 50% mortality in children requiring dialysis. 6.

Källor: Medlingsinstitutet och Statistiska Centralbyrån (SCB). 1 Det finns även ett alternativt index, Arbetskostnadsindex (AKI), som Statistiska centralbyrån 

Scb arbetskostnadsindex aki

SNI 2007 Standard fr svensk nringsgrensindelning 2007 ?? mis . Mantén la calma, seguros de vida, seguros de salud, de pymes, lo que necesitas lo encuentras en Akiseguros. La société"L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD" a été constituée en 1938 sous la forme de société à responsabilité limitée pour un capital de 9.000 Dinars. /arbeid-og-lonn/statistikker/aki/kvartal. 395943. statistikk.

Scb arbetskostnadsindex aki

Två gånger om året tar Energimyndigheten även fram kortsiktiga prognoser av energisystemet, vilka sträcker sig fyra år framåt i tiden. STOCKHOLM (Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,7 procent för tjänstemän och 2,2 procent för arbetare i mars, jämfört med samma månad föregående år. Det visar statistik från SCB. beräkningsmetoden för arbetskostnadsindex (AKI) i pris- och löneomräkningen (PLO) till ett glidande medelvärde. Vi delar bedömningen att detta skulle leda till bättre förutsägbarhet och planeringsmöjligheter för både Regeringskansliet och övriga myndigheter. 2003-10-30 Författarförbundet rekommenderar ovanstående minimihonorar som utgångspunkt vid förhandlingar.Från och med den 25 juni 2018 ska all sekundärersättning enligt Standardavtalets formulär beräknas på det faktiska honorar översättaren erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) från tidpunkten för avtalets tecknande. en uppräkning med 90 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Uppräkningen är med indexökningen mellan juni 2017 och juni 2018 vilket är cirka 3,1 procent.
Skol och fritidsforvaltningen helsingborg

Scb arbetskostnadsindex aki

Genom att väga ihop indextalen för arbetarnas timkostnader och tjänstemännens månadskostnader har indextal för totalen (arbetare + tjänstemän) beräknats. Som vikter har arbetarnas lönesummor baserade på arbetade timmar och tjänstemännens lönesummor baserade på antalet heltidstjänster använts 2. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor, kvartal 1 1994=100 6 3. Arbetskostnadsindex för industriarbetare, februari 1994=100 6 4. Preliminära arbetskostnader för arbetare inom industri under mars 20031 7 5.

Se SCB:s arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor (AKI) näringsgren SNI 2007. tjänstemän inom privat sektor (AKI), Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. av SCB genom konjunkturlönestatistiken, statistiken över arbetskostnadsindex (AKI) som bygger på konjunk- turlönestatistiken samt strukturlönestatistiken.
Skolledarna stockholm

Scb arbetskostnadsindex aki järnspettsmannen thomas jonsson
per lundqvist
efva attling armband herr
processtekniker utbildning skåne
daglig verksamhet ostersund

Per Åslund, SCB +46 010-479 67 61 per.aslund@scb.se Enhet Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), kvartalsmittmånad,feb 1994=100: index Referenstid Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), kvartalsmittmånad,feb 1994=100: Februari, maj, augusti, november Datatyp

AKI beräknas månadsvis och data samlas in i undersökningen över & omräkningen av löneandelen beräknar SCB varje år ett arbetskostnadsindex ( AKI) avseende utvecklingen för tjänstemän inom tillverkningsindustrin.

Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter.

Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. Sammanställning av SCB:s olika index Löner och arbetskostnadsindex Statistiska centralbyrån 11 1. Löner och arbetskostnadsindex 1.1 Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex beskriver företagens totala arbetskostnadsutveckling för en anställd. Indextal har publicerats månadsvis från och med 1997 års publicering. Arbetskostnadsindex, AKI, beräknas månadsvis och baseras på uppgifter om löner för arbetad tid för arbetare och genomsnittlig månadslön för tjänstemän fån konjunkturstatistiken. Förutom löner ingår arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal.

Om tabellen.