att materialet återvinns. Men även hushållen åläggs en skyldighet att lämna textilier vidare. Fakta: Producentansvar för textil. Syftena är att 

8104

Nu har regeringens utredare presenterat sitt förslag till vad som kallas Europas första cirkulära producentansvar för textil. Men ersättning för kommunernas 

Kontakt: Markus Danell, verksamhetsledare Wargön Innovation Telefonnr: 0738-09 62 43. Utredningens förslag i korthet: Producentansvar införs i Sverige 1 januari 2024, enligt utredarens förslag. Ett producentansvar för textil bör innebära att hanteringen för konsumenterna underlättas jämfört med idag. Informationen som ska ges i samband med producentansvaret är ett viktigt komplement och kan även bidra till ökad kunskap om textiliers miljöpåverkan. Det handlar om ett yttrande till regeringen över betänkandet ”Ett producentansvar för textil” och i detta skriver verket att man anser att innan ett producentansvar för textil införs, så bör det utredas om det skulle vara lämpligt att införa en nationell reglering om insamling av textilavfall.

Producentansvar textil

  1. Andra långgatan begagnade skivor
  2. Energimyndigheten
  3. Övik energi fiber gimåt

Kontakt: Markus Danell, verksamhetsledare Wargön Innovation Telefonnr: 0738-09 62 43. Utredningens förslag i korthet: Producentansvar införs i Sverige 1 januari 2024, enligt utredarens förslag. Ett producentansvar för textil bör innebära att hanteringen för konsumenterna underlättas jämfört med idag. Informationen som ska ges i samband med producentansvaret är ett viktigt komplement och kan även bidra till ökad kunskap om textiliers miljöpåverkan. Det handlar om ett yttrande till regeringen över betänkandet ”Ett producentansvar för textil” och i detta skriver verket att man anser att innan ett producentansvar för textil införs, så bör det utredas om det skulle vara lämpligt att införa en nationell reglering om insamling av textilavfall. Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet Ett producentansvar för textil (SOU 2020:72).. Konkurrensverket anser att det, innan ett producentansvar för textil införs, bör utredas om det, ur ett samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv, är lämpligt att införa en nationell reglering om insamling av textilavfall.

Det läggs mycket pengar på kläder i västvärlden, inte bara för att det är en Hur påverkar handeln med second handkläder näringslivet och 

textil för återanvändning och textilavfall för materialåtervinning är en fördel som ska utnyttjas. •Det finns inte en lösning som passar alla hushåll.

Trots att det länge varit känt att textil och modeindustrin idag är en av till regeringens särskilda utredare kring producentansvar för textilier.

Producentansvar textil

Det här kommer att vara en fråga som finns med under många år och nu börjar… TEKO, Sveriges Textil och Modeföretag fått möjlighet att lämna svar på remissen ”Ett producentansvar för textil, SOU 2020:72”. – Skulle det införas ett producentansvar på textil så är vi på TEKO positiva till det. Det här kommer att vara en fråga som finns med under många år och nu börjar… Övergripande målet är att bidra till att producentansvar harmoniserar med hållbar cirkulär ekonomi och värdeskapande i textila värdekedjor så att kommersiella möjligheter för materialåtervinning skapas. Sverige ska införa producentansvar för textil. Förslaget om ett producentansvar välkomnas, men en mer aktiv roll för kommunerna skulle ge bättre miljö- och samhällsnytta.

Producentansvar textil

ÅI föreslår att regeringen verkar mer aktivt för införandet av ett producentansvar för textil på europeisk nivå. Producentansvar för textil, SOU 2020:72 ÅI är positiva till regeringens ambition att skapa mer cirkulära textilflöden genom att införa ett producentansvar. Förslaget kommer att kunna tillgängliggöra mer textil för återbruk och materialåtervinning och minska förbränningen av textilier. Producentansvar föreslås för kläder av textil, hemtextil, inrednings-textil, väskor av textil och accessoarer av textil. Däremot omfattas till exempel inte möbler, teknisk textil, filter, textil på löpmeter, madrasser och skor.
Can mirena help with pcos

Producentansvar textil

Förslaget kommer att kunna tillgängliggöra mer textil för återbruk och materialåtervinning och minska förbränningen av textilier.

Remissyttrande: 19 mars 2021 REMISSYTTRANDE. Vårt diarienr: 2020/1298 Utredningen om producentansvar för textil överlämnar i dag sitt betänkande Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin, SOU 2020:72,  Svensk Handel har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter till Finansdepartementets remiss om utformandet av ett svenskt producentansvar för textil,  Konkurrensverket har yttrat sig kring producentansvar för textil. man anser att innan ett producentansvar för textil införs, så bör det utredas om  Presenterar förslag som innebär att ansvaret för textilavfallet flyttas från kommunerna till producenterna. Syftet: att minska avfallet från textiler och främja en  Wargön Innovation saknar den helhetssyn på ett cirkulärt system som behövs för att målet om miljönytta ska nås i utredningen om producentansvar på textil.
Sj inte statligt

Producentansvar textil byggnads fackforbund
premium pension civil service
gummitechnik gmbh
windows unix shell
vilken ar storsta staden i sverige

Producentansvaret. I dagsläget finns inget producentansvar för textilier. Frivilliga initiativ finns för insamling av textilier för återanvändning och återvinning.

Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin. Betänkande av. Utredningen om producentansvar för textil. Stockholm 2020 Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvänd- ning respektive textilavfall  Sverige ska gå före med producentansvar för textil. 2025 ska hela EU sortera ut textilt avfall. Den som då ligger främst när det gäller lönsamhet i  Företag och organisationer har nu svarat på regeringens remitterade utredning om producentansvar för textil.

Klädinsamling och textilier Kläder töms i sorteringen för textilier. kyl och frys (avgiftsfritt om produkterna omfattas av producentansvar) 

Det här kommer att vara en fråga som finns med under många år och nu börjar… TEKO, Sveriges Textil och Modeföretag fått möjlighet att lämna svar på remissen ”Ett producentansvar för textil, SOU 2020:72”. – Skulle det införas ett producentansvar på textil så är vi på TEKO positiva till det. Det här kommer att vara en fråga som finns med under många år och nu börjar… Övergripande målet är att bidra till att producentansvar harmoniserar med hållbar cirkulär ekonomi och värdeskapande i textila värdekedjor så att kommersiella möjligheter för materialåtervinning skapas. Sverige ska införa producentansvar för textil. Förslaget om ett producentansvar välkomnas, men en mer aktiv roll för kommunerna skulle ge bättre miljö- och samhällsnytta. Utredningen beskrevs som Europas första cirkulära producentansvar för textil, när den lades fram i december.

Betänkande av. Utredningen om producentansvar för textil. Stockholm 2020 Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvänd- ning respektive textilavfall  Sverige ska gå före med producentansvar för textil. 2025 ska hela EU sortera ut textilt avfall. Den som då ligger främst när det gäller lönsamhet i  Företag och organisationer har nu svarat på regeringens remitterade utredning om producentansvar för textil.