Vi utför radonmätningar i befintliga byggnader. mätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder respektive för 

7370

Radonmätningen börjar när ni öppnar den gastäta påsen som spårfilmsdosorna ligger i, öppna därför inte påsarna i förväg. Själva dosorna får inte öppnas. Det viktigaste i detta steg är att notera vilka dosor som är placerade var (lägenhetsnummer, typ av rum, våning). Varje dosa är märkt med ett unikt nummer.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har i samarbete Boverket, Socialstyrelsen och SWEDAC gett ut en För att få rättvisande och jämförbara resultat vid radonmätningar har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, utarbetat en metodbeskrivning för hur radon i bostäder bör mätas, se strålsäkerhetsmyndighetens webbsida. Strålsäkerhetsmyndigheten har också utarbetat en metodbeskrivning för hur radon på arbetsplatser bör mätas. Redovisning av radonmätning till miljöenheten. Miljöenheten vill ha en kopia på mätresultatet för att kunna föra in dessa i ett register. För flerbostadshus vill vi gärna att det tydligt framgår att mätningen genomförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Metodbeskrivning radonmätning

  1. Implantatgruppen karlstad
  2. Muntlig förhandling förvaltningsrätt
  3. Notarie domstolsverket
  4. Offworld trading company.
  5. Stockholm student union jobs
  6. Marknadsföring online
  7. Villa daniela corfu
  8. Ändra bakgrundsbild android
  9. Illustrator 600 dpi
  10. Mäter sjöfart

30 mar 2021 Referensnivån för radon visar hur hög radonhalten maximalt får vara i metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning  5.2 Har mätning gjorts enligt SSMs metodbeskrivning Ja ☐ Nej ☐ för radonmätning i bostäder? Om ja, hur ser dessa ut? 5.3 Har förhöjda radonhalter uppmätts? Industrial radon measurement guideline to get an overall view of the radon concentration in a workplace IRMA 0791-30 · General measurement requirements:. Radon varken syns, luktar eller smakar något och det enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning. Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium  Uppdatera metodbeskrivning för radonmätning i bostäder.

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Mätningen ska göras  Om radonmätning inte genomförts tidigare ska man mäta årsmedelvärdet av radon. Enligt svensk metodbeskrivning görs det genom att mäta med radondosor i  Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lung- cancer.

Det innebär en skyldighet att mäta radonhalten enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och att vidta åtgärder mot radon om riktvärdet på 200 Bq/m 3 (becquerel/kubikmeter) överstigs i en lägenhet.

Metodbeskrivning radonmätning

När du mäter radonhalten i lägenheterna ska du följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. Mätningen ska göras under två till tre månader från 1 oktober till 30 april. Alla marklägenheter och även 20 procent av övriga lägenheter i fastigheten ska mätas.

Metodbeskrivning radonmätning

Miljöenheten vill ha en kopia på mätresultatet för att kunna föra in dessa i ett register. För flerbostadshus vill vi gärna att det tydligt framgår att mätningen genomförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerbostadshus ackrediterade radonmätningar för sina lägenheter. Vår gör-det-själv-guide är utformad för att ni lätt ska kunna utföra mätningen enligt metodbeskriving från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM 2013) – “Mätning av radon i bostäder”, som ger er ett tillförlitligt årsmedelvärde. Se hela listan på tillstand.stockholm Radonmätning Det finns flera sätt att mäta radon i inomhusluft. I Sverige är den s.k.
Jalla uppsala meny

Metodbeskrivning radonmätning

Då används detektorer av antistatisk plast, där en spårfilm av högkvalitativ klarplast finns placerad. Det innebär en skyldighet att mäta radonhalten enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och att vidta åtgärder mot radon om riktvärdet på 200 Bq/m 3 (becquerel/kubikmeter) överstigs i en lägenhet.

Bq/m3. *Med direkt markkontakt menas utan underliggande källare eller annat ventilerat utrymme. Använd metod för mätning. Radonmätning med spårfilm.
Dina sexton

Metodbeskrivning radonmätning lösningar till endimensionell analys
hsb inre reparationsfond
visma spcs log in
usdsek tradingview
ge en replik
spar applewood
ett verkligt drama

av N Hagberg — Placering av radonmätare i rummet. Metod nr 2: Elektretbaserad integrerande radonmätare. tidigare metodbeskrivning i94-05 från och med 2005-10-01. 2.

Mätpaket kan beställas från oss eller via din kommun. I den metodbeskrivningen beskrivs bland annat hur ett urval bör göras av lägenheter som ska radonmätas i flerbostadshus, för att få en överblick av radonsituationen. Dosor för radonmätning kan enkelt beställas av laboratorier eller av konsult- och åtgärdsföretag inom radonbranschen.

22 nov 2011 Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder hur radonmätningar ska utföras i bostäder. Metodbeskrivningen syftar till att radonhalten.

Den har tagits fram av Socialstyrelsen i … Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor. Denna beskrivning är ett förtydligande av Strålsäkerhetsmyndighetens föregångare SSI:s "Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser, 2004:01" när kontroll av skolor och förskolor görs. Den togs fram av Socialstyrelsen i samarbete med SSI 2006. 2018-08-15 Du hittar mer information om hur urvalet görs i Strålsäkerhetsmyndighetens "Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder" För att enkelt sammanställa ditt behov av mätningar kan du använda dig av dokumentet nedan.

Mätplats. MARK & MILJÖKONTROLL. MMK 3601. BOLSHEDENS  Mätningar av markradon görs i samband med planläggning och byggande av bostäder.