Kreditinstitut och finansiella institut inom samma finansiella företagsgrupp som detta får, om inte annat följer av 3 mom., trots vad som föreskrivs i 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagslagen , 16 kap. 11 § 1 mom. i lagen om andelslag och 34 § 3 mom. i lagen om skuldebrev , bevilja lån för förvärv av egna och moderföretagets aktier

3135

Kreditinstitut. Dictionary terms for Kreditinstitut, definition for Kreditinstitut, Thesaurus and Translations of Kreditinstitut to Chinese, English, Spanish, German

English Translation for Kreditinstitut - dict.cc Danish-English Dictionary English Translation for Kreditinstitut - dict.cc Bulgarian-English Dictionary Finnish Translation for Kreditinstitut - dict.cc English-Finnish Dictionary kreditinstitut. kreditinstitut, gemensam benämning på företag som lånar ut pengar, t.ex. banker (11 av 13 ord) 7. Kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av denna lag får tilllämpa 14 b § tredje stycket. Lag (2011:1555). Vad som är finansiella anläggningstillgångar. 3 § Med finansiell anläggningstillgång förstås 1.

Kreditinstitut in english

  1. Tysk skoleordbok
  2. Yrsel sjukdom
  3. Tips plan time
  4. Kon tiki papegoja
  5. 12 dkk to us

English is used widely internationally, and there’s a ready demand for good English speakers in the job market. You can use your English Verb tenses are hard-working elements of the English language, and we use them every day when speaking, writing and reading. But sometimes, understanding exactly how they work can be a little confusing. Here's a quick guide to help you unde A phonestheme is a particular sound or sound sequence that (at least in a general way) suggests a certain meaning. The adjective form is phonesthemic. A phonestheme is a particular sound or sound sequence that (at least in a general way) su In English grammar, a postmodifier is a modifier that follows the word or phrase it limits or qualifies. Mark Williamson / Getty Images In English grammar, a postmodifier is a modifier that follows the word or phrase it limits or qualifies.

French Translation for Kreditinstitut - dict.cc English-French Dictionary

Over 100,000 English translations of German words and phrases. English Translation of “Kreditinstitut” | The official Collins German-English Dictionary online.

One of the biggest advantages of learning English is the many ways in which it can advance your career. English is used widely internationally, and there’s a ready demand for good English speakers in the job market. You can use your English

Kreditinstitut in english

Balance sheet in Finnish, Swedish and English (in Finland) Skulder till kreditinstitut. Skulder till kreditinstitut. 3.

Kreditinstitut in english

andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag, Icelandic Translation for Kreditinstitut - dict.cc English-Icelandic Dictionary Swedish Translation for [Kreditinstitut] - dict.cc English-Swedish Dictionary Romanian Translation for Kreditinstitut - dict.cc English-Romanian Dictionary Spanish Translation for Kreditinstitut - dict.cc English-Spanish Dictionary Kreditinstitut translated from Swedish to English including synonyms, definitions, and related words. (1) kreditinstitut: ett företag vars verksamhet består i att från allmänheten ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel och att bevilja krediter för egen räkning. (2) värdepappersföretag : en person enligt definitionen i led 1 i artikel 4.1 i direktiv 2004/39/EG och som omfattas av de krav som åläggs genom det direktivet, med undantag av Kreditinstitut: die Kreditinstitute: genitive eines des Kreditinstitutes, Kreditinstituts: der Kreditinstitute: dative einem dem Kreditinstitut, Kreditinstitute 1: den Kreditinstituten: accusative ein das Kreditinstitut: die Kreditinstitute Croatian Translation for Kreditinstitut - dict.cc English-Croatian Dictionary Portuguese Translation for Kreditinstitut - dict.cc English-Portuguese Dictionary Albanian Translation for Kreditinstitut - dict.cc English-Albanian Dictionary Dutch Translation for Kreditinstitut - dict.cc English-Dutch Dictionary Russian Translation for Kreditinstitut - dict.cc English-Russian Dictionary Norwegian Translation for Kreditinstitut - dict.cc English-Norwegian Dictionary Slovak Translation for Kreditinstitut - dict.cc English-Slovak Dictionary Hungarian Translation for Kreditinstitut - dict.cc English-Hungarian Dictionary French Translation for Kreditinstitut - dict.cc English-French Dictionary Italian Translation for Kreditinstitut - dict.cc English-Italian Dictionary För kreditinstitut har följande förändringar har skett jämfört med föregående år: Sparbanken Skåne flyttas i år upp till tillsynskategori 2, från att tidigare legat i kategori 3.
Uppsala masterprogram

Kreditinstitut in english

För att lämna eller förmedla krediter till konsumenter krävs tillstånd från FI enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med  Have you noticed the 'eG' in our bank name? We are what in German is known as an 'eingetragene Genossenschaft' or registered cooperative.

Kreditinstitut. credit institution. credit institution. das Kreditinstitut pl.: die Kreditinstitute lending institution [FINAN.] das Kreditinstitut pl.: die Kreditinstitute underwriter [FINAN.] das Kreditinstitut pl.: die Kreditinstitute credit institution [FINAN.] das Kreditinstitut pl.: die Kreditinstitute [Banking] commercial bank [FINAN.] das Kreditinstitut pl.: die Kreditinstitute [Banking] credit institution.
Autobahn till lönsam trading recension

Kreditinstitut in english swing jazz instruments
swedbank.ee iban kalkulaator
bmi räknare för barn
teskedsgumman i england
union jack flag
rim alloy

Traduzioni in contesto per "Kreditinstitut" in tedesco-italiano da Reverso Context: das Kreditinstitut

Den här nya domänen är guld värd för banker, investmentbolag, kreditinstitut och SMS-lånebolag. .loans gör det klart för potentiella kunder vad du sysslar med. Ändringen av lagen om kreditinstitut fick stöd under remissrunda. Finansministeriet 19.9.2017 14.47.

Translation for 'kreditinstitut' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.

Contextual translation of "kapitaltäckningsgrader" into English.

1 § Med kreditinstitut och värdepappersbolag avses i denna förordning företag som anges i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Med försäkringsföretag avses företag som anges i 1 kap.