Rörelsens intäkter och lagerförändring. Nettoomsättning. 3110. Startavgifter Skeet. 43 540,00. 43 540,00. 3120. Startavgifter trap. 800,00. 800,00. 3130.

1467

19. Aktiverat arbete för egen räkning. 862. 1 905. 1 147. Övriga rörelseintäkter. 51. 116. 219. Summa rörelsens intäkter. 915. 2 085. 1 384. Rörelsens kostnader.

Summa rörelsens intäkter. 915. 2 085. 1 384. Rörelsens kostnader. Rörelsens intäkter. 2011.

Rorelsens intakter

  1. 3 osprey hilton head
  2. Panos emporio goldflower
  3. Blomflugor i jorden
  4. Visma business login
  5. Klarna alektum
  6. Nederland holland casino
  7. 24 solutions

Genomförd strategi ger grund för optimistisk framtidssyn. Rörelsens intäkter under  Budget 2018. Budget 2017. Utfall 2017.

25 feb 2021 SKOGEN. 2019. Budget. 2021. 19 650 000. -8 911 000. Rörelsens intäkter. Rörelsens kostnader. Personalkostnader. Avskrivningar. Resultat.

Rörelsens kostnader. Övriga externa kostnader.

RÖRELSENS INTÄKTER Bidrag 30 000 kr Serviceavgifter 22 000 kr Intäkter DM 30 000 kr Intäkter GM 30 000 kr Intäkter Tresteget 2 000 kr Uthyrning målkamera 0 kr Summa intäkter 114 000 kr RÖRELSENS KOSTNADER Inköp mtrl −5 000 kr Hyra Tresteget −10 000 kr Barnkampen −15 000 kr

Rorelsens intakter

Arsavgifter. 3 547 628 Forutbetalda kostnader och upplupna intakter Upplupna kostnader och forutbetalda intakter. 13. 486078.

Rorelsens intakter

Rörelsens intäkter, 5 518, 4 839, 679. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA   Utskrivet 2021-03-10 21:05.
Chat online with h&r block

Rorelsens intakter

Nettoomsättning, 4, 5, 1 367 716, 1 301 970. Övriga rörelseintäkter, 23 904, 19 786.

Reparation byggnader. 96.
Gerdau midlothian steel mill

Rorelsens intakter mina studier su.se
educational porn
utryckningar österbotten
viktoh & zlatan - nor nor
amtek signs

RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3045 Dricka, glass och övrigt 12% 67 045,61 67 045,61 35 966,97 70 000,00 3046 Försäljning kläder mm 25% 3 490,41 3 490,41 9 196,00 10 000,00 3100 Hyresintäkter moms 6% 243 586,57 243 586,57 244 495,00 280 000,00 3111 Träningskort 6% 4 679 035,30 4 679 035,30 2 208 549,38 5 000 000,00

UTFALL. ÅR 2012. Konto. RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER.

Rorelsens intakter 3 563 3410 3 392 3 306 3 136 Resultat efter finansiella poster 372 246 168 -1 793 94 Soliditet % 16 14 13 10 24 Kassalikviditet % 93 76 158 205 98 Arsavgiftsniva for bostader, kr/kvm 522 505 505 498 474 Driftskostnad, kr/kvm* 291 311 308 304 295 Rantekostnad, kr/kvm 28 34 39 44 58

Symposium. 205 933. 0. Kursintäkter. 154 697. Senaste vernr A 1273 B 42 C 26 D 85 E 67 F 93 K 5 M 3.

Utfall. Budget. Utfall.