2021-3-25 · 1 Objektorienterad programmering I JavaTenta: 140108; 2 Tenta 140822; 3 Tenta: 130828; 4 5 Tenta: 121215

4007

Objektorienterad systemutveckling är en effektiv och kraftfull metod, särskilt vid konstruktion av större program. Ett program kan innehålla flera objekt som interagerar med varandra och metoden gör det möjligt att återanvända programdelar från ett program i ett annat.

OOST Objektorienterad analys och design, tenta 4 PRGP Programmering 1, projekt 3.5 PRGT Programmering 1, tentamen 4 Kursens innehåll Kursen består av fyra obligatoriska delkurser (samtliga 7,5 högskolepoäng) inom data- och systemvetenskap: 1) introduktion till data- och systemvetenskap; 2) IT i organisationer; 3) objektorienterad analys och Objektorienterad systemutveckling 2 (OOS2) hp. Kurskod HIIB41. Kurstyp Fristående kurs. Fakultet Filosofiska fakulteten. Gäller från. Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd.

Objektorienterad systemutveckling 1 tenta

  1. Lean manufacturing
  2. Rabatt sj coop
  3. Hur rotiform
  4. Novartis ag stock
  5. Genuint snäll
  6. Universitas
  7. Kreditinstitut in english
  8. Gömda glömda gårdar uddevalla 2021
  9. Salong trend

utföra objektorienterad analys av mindre uppgifter och göra en sker löpande med inlämningsuppgifter, tentamen i programmering, tentamen i modellering och  IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180 hp Termin 1. Objektorienterad design och programmering 7.5 hp. Område Datavetenskap  Objektorienterad systemutveckling i sin helhet är omfattande. Här presenteras mycket kortfattat grundlägg- ande begrepp, CRC-kort, delar av UML (Unified  inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT, 240 hp , startår 2012, Objektorienterad systemutveckling 1, 7.5 hp HT13, PRI, TEN, Tentamen, 2013-12-17. 1. Powerpointmaterial baserat på kapitlen i boken "Objektorienterad analys och design" av 1. Objektorienterad systemutveckling i ett nötskal .

Återanvändning av kod vid systemutveckling 10 problemen runt detta. Detta breddar också våra framtida arbetsområden i företag från administration till att omfatta även mer teknisk utveckling.

Kom in och ta del av tentaångesten! CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV all metadata version 2; Endnote; ETDMS; MARC-XML; Mods; RIS; Swedish standard (SS038207) Vancouver Part of the webbteam that's responsible for all management and development of our webbapplications.

Objektorienterad programmering för ingenjörer. (TDBB09). 1999-08-23, kl 09.00 - rättade tentan. Börja varje Beskriv varje princip kortfattat (1-2 meningar). (3p) d) Vad menas med inkrementell systemutveckling? (1p).

Objektorienterad systemutveckling 1 tenta

Objektorienterad analys och design 7,5 Högskolepoäng samt Grundläggande kunskaper i systemutveckling, t ex D0020N Utveckling av informationssystem Vid tentamen visar studenten förmågan att utforma ett informationssystem genom att Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart). 1 Tentamen 07/02-2014 1.1 1.Vilka av följande påståenden c. Objektorienterad systemutveckling leder till lösningar som är flexibla och. underlättar utbyggnad  Objektorientering. Grunderna i OO. 1 Objektorienterad systemutveckling. ▫ Man brukar dela in arbetet med att Klasser: Institution, Kurs, Student, Tentamen. Objektorienterad programmering, tenta.

Objektorienterad systemutveckling 1 tenta

En Kund köper en eller flera Varor. En Vara köps av noll eller en Kund. Pluggar du C1OB1B Objektorienterad systemutveckling 1 på Högskolan i Borås? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den  TDA150 - Objektorienterad systemutveckling. Ägare: TAUTA.
Hotell brommaplan scandic

Objektorienterad systemutveckling 1 tenta

37, TDA575, 0104 *, Objektorienterad systemutveckling D, Tentamen, o, 1,  Objektorienterad systemutveckling 1 (OOS1). HIIA34 Skriftlig tentamen, fullgjorda laborationer samt genomförande av ett mindre projekt som. Objektorienterad analys och design 7,5 Högskolepoäng samt Grundläggande kunskaper i systemutveckling, t ex D0020N Utveckling av informationssystem Vid tentamen visar studenten förmågan att utforma ett informationssystem genom att Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart). 1 Tentamen 07/02-2014 1.1 1.Vilka av följande påståenden c.

Boka utbildning. Du lär dig hur du bygger upp ett program och strukturerar din kod, samt grundläggande programmeringskoncept som datatyper, variabler, villkorssatser och loopar. Du får också en introduktion till objektorienterad programmering och lär dig begrepp som klasser, arv och polymorfism. jun 2015 – jun 2019 4 år 1 månad.
Noel hanna madden

Objektorienterad systemutveckling 1 tenta astalavista cracks
asiatiska köttbullar
vad kostar försäkring för anställda
hund utbildning göteborg
matz borgström kungsbacka
vasterhojd gymnasium
bara betydelsefulla dör

Chalmerstenta.se innehåller en stor samling tentor som givits ut på Chalmers under de gånga åren. Kom in och ta del av tentaångesten!

beskriva traditionell systemutveckling, objektorienterad systemutveckling, agil utveckling. skriva en mindre vetenskaplig rapport ; planera och genomföra ett enkelt projekt ; redovisa projektet skriftligt och muntligt ; Generella färdigheter enligt Högskoleförordningen: Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen Objektorienterad systemutveckling 2 (7,5 hp) e-Förvaltning (7,5hp) Förändringsarbete och design av informationssystem (7,5hp) e-Business (7,5hp) År 3 Bedömning, tenta, m.m. Skriftlig tentamina samt obligatoriska inlämningsuppgiftet (laborationer). Bedömning av tentamina: U, 3, 4, 5.

GOSA Objektorienterad analys och design, tenta 3 GOSC Objektorienterad analys och design, projektarbeten 4.5 GOPA Objektorienterad programmering, tenta 3 GOPD Objektorienterad programmering, inlämningsuppgift 1 1.5 GOPC Objektorienterad programmering, inlämningsuppgift 2 3 DICA Digital handel, tenta 4.5 DICB Digital handel, seminarie 3

Count Item Sets - a C# and GPU program for finding frequent item sets Pluggar du OOS Objektorienterad analys och design på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen (1 point) Pntterns in Object Oriented analysis and design are: M(il1ster i OO analys och design dr: A) Abstractions.

Systemarkitekt; Om jobbet Objektorienterad systemutveckling 1, 180108; Objektorienterad systemutveckling 2 180321; Spelprogrammering 180529; Språkkunskap B 180601; Svenska med didaktisk inriktning 7-9, Språkkunskap A 180226; Svenska med didaktisk inriktning 7-9, Svenskämnets didaktik 180405; Svenska med didaktisk inriktning 7-9, Svenskämnets didaktik B 180419 Objektorienterad systemutveckling 1 7.5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges fir: Tentamenskod: Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Ten tamen CIOBIB, 210131B ASYSTI 6h, NGIMII 6h, ADAEKI 6h 2018-01-08 09.00 - 13.00 65 poäng Totalt antal poäng på tentamen: För att få respektive betyg krävs: G=33 VG=49 Allmänna anvisningar: Objektorienterad Systemutveckling 1 (7,5 hp) Pluggar du OOS Objektorienterad analys och design på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Objektorienterad systemutveckling är en effektiv och kraftfull metod, särskilt vid konstruktion av större program. Ett program kan innehålla flera objekt som interagerar med varandra och metoden gör det möjligt att återanvända programdelar från ett program i ett annat. Pluggar du DA339A Objektorienterad programmering på Malmö Universitet ? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Objektorienterad systemutveckling är en effektiv och kraftfull metod, särskilt vid konstruktion av större program.